Pályázati referens

2020. december 29.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Kancellária, Pályázati és Projekt Igazgatóság
Pályázatok Pénzügyi Elszámolása Osztály

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens (2020/288)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, BME Campus területe .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pályázati kérelmek fogadása; a kapcsolódó költségterv ellenőrzése és nyilvántartásba vétele; kapcsolattartás az egyetemi szervezeti egységekkel külső szervekkel; a pályázatok megírásában aktív segítségnyújtás az egyetemi szervezeti egységeknek; adatszolgáltatás a pályázatok benyújtásához; pályázatfigyelés; pályázati adatbázis vezetése; a támogatási szerződések és módosításainak ellenőrzése, különös tekintettel a változások pénzügyi vonatkozásaira; adatszolgáltatások teljesítése, az Igazgatóság által kezelt kiemelt pályázati projektek nyomon követése, teljesítésének figyelemmel kísérése és ellenőrzése valamint a végrehajtásának szervezése, és a megvalósulásának, valamint a megvalósulás minőségének biztosítása, ellenőrzése, koordinálása a pályázat és a támogatási szerződés tartalma alapján; a projektben vállalt indikátorok, eredménymutatók teljesülésének ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Humánpolitikai Szabályzat és a Kancellár rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, gazdasági/műszaki területen,
 • MS Office programok (excel, word, powerpoint) felhasználói szintű ismerete
 • Angol nyelv tárgyalási szintű ismerete
 • Hasonló területen szerzett legalább 3 éves szakmai tapasztalat
 • Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása szükséges, amelyben igazolni kell, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, büntetlen előéletű, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • A 2014-2020-as időszak hazai operatív programjához kötődő pályázatok lebonyolításával kapcsolatos tapasztalat
 • Felsőoktatási intézményben szerzett szakmai tapasztalat
 • Projekt/pályázat menedzsment területén szerzett legalább 1 év szakmai tapasztalat
 • SAP integrált szoftver használatában szerzett gyakorlat
 • Felsőfokú végzettség

Elvárt kompetenciák:

 • Együttműködő készség,
 • Megbízhatóság, precíz, alapos munkavégzés,
 • Kiváló kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt,
 • Problémamegoldó képesség,
 • Koordinációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz fizetési igény megjelölésével
 • Végzettséget, képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •  Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@bme.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatban foglalt és maradéktalanul beküldött dokumentumok fényében tekintjük érvényesnek a jelentkezést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.bme.hu/allaspalyazatok
 • www.profession.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Végzettségtől, gyakorlattól és projektektől függően az illetmény munkáltatói döntés alapján pozitív irányban eltérhet a törvényi minimumhoz képest. Jelentkezéskor a munkakör megnevezése mellett található azonosítószámot kérjük feltüntetni. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. december 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>