Pályázati referens

2020. december 10.

Tiszacsege Város Önkormányzat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja a feladatkörébe tartozó hazai és Európai Uniós pályázatok előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok koordinálását és menedzselését.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • pályázati területen szerzett tapasztalat, pályázatkezelő informatikai rendszerek ismerete,
 • közigazgatási tapasztalat
 • problémamegoldó készség, kezdeményezőkészség, átlag feletti precizitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes, fényképpel ellátott szakmai életutat bemutató önéletrajz,
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata, motivációs levél
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás arról, hogy a pályázó az erkölcsi bizonyítványt megkérte,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szeli Zoltán polgármester nyújt, a 06-52-588-405 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszacsege Város Önkormányzat címére történő megküldésével (4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/4974-1/2020. , valamint a munkakör megnevezését: pályázati referens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.tiszacsege.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. december 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>