Pályázati referens

2020. november 30.

Kazincbarcikai Tankerületi Központ

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 2/A.

Ellátandó feladatok:

Hazai és európai uniós pályázatok figyelemmel kísérése, pályázati hírlevelek összeállítása, kiküldése az oktatási intézmények számára. A Kazincbarcikai Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények pályázatainak kezelése, elkészítésének koordinálása az intézményekkel történő közreműködés, kapcsolattartás. A megvalósítás alatt lévő pályázatok nyomkövetése, közreműködés a pénzügyi elszámolások, projektjelentések határidőre történő elvégzésében. Pályázatokkal összefüggő adatszolgáltatások teljesítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pályázati eljárásokkal kapcsolatos feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, /egyetem,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Pályázati rendszerek ismerete, naprakész használata
 • Köznevelési intézmények által elérhető hazai és uniós pályázatok ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint megadott tartalommal,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Markovicsné Demeter Edina tankerületi igazgató nyújt, a +36-48/795-230 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcikai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Kazincbarcikai Tankerületi Központ, 3700 Kazincbarcika, Eszperantó utca 2. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/045/00628-8/2020 , valamint a munkakör megnevezését: pályázati referens  VAGY
 • Elektronikus úton Markovicsné Demeter Edina tankerületi igazgató részére a kazincbarcika@kk.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. november 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>