Pályázati referens

2020. november 20.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Pályázati Igazgatóság, Rendszertámogatási és Pályázatkezelési Osztály
  

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1143 , Szobránc utca 6-8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • közreműködik a pályázatok teljes körű lebonyolításában;
 • részt vesz a pályázati felhívás és pályázati adatlap előkészítésében;
 • közreműködik a pályázatok befogadásában, nyilvántartásában és feldolgozásában (formai értékelés, az adatok rögzítése és ellenőrzése, hiánypótlás);
 • beszámolók, jelentések készítése;
 • adminisztratív feladatok ellátása, adatrögzítés;
 • kapcsolattartás a pályázókkal;
 • pályázatok értékelése és elszámolása;
 • adatbázisok kezelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • MS Office (irodai alkalmazások) közép szintű ismerete,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Magyar állampolgárság,
 • Büntetlen előélet és cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • pályázatkezelő informatikai rendszerek (pl. EPER, stb.) ismerete;
 • MS Office (irodai alkalmazások: word, excel stb.) magas szintű ismerete;
 • közigazgatási gyakorlat;
 • pályázati területen szerzett tapasztalat;
 • problémamegoldó készség, kezdeményezőkészség;
 • átlag feletti precizitás.

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Jó szintű kommunikációs készség,
 • Jó szintű önállóság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai életutat bemutató önéletrajz;
 • Iskolai végzettség és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata;
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adataiba a pályáztató betekinthet.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Pintér Szilvia részére a allaspalyazatok@emet.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.emet.gov.hu – 2020. november 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény-megállapítás egyedileg történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.emet.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. november 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>