Pályázati referens

2020. augusztus 17.

Balatonfüredi Tankerületi Központ

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 12.

Ellátandó feladatok:

Hazai és uniós pályázatok figyelemmel kísérése, lebonyolítása, az intézményi pályázatok kezelése, elkészítése, benyújtása, a megvalósítás koordinálása, felügyelete, ellenőrzése, felhasználások dokumentálása. Közreműködés a pályázatok megvalósulásának ellenőrzésében. Folyamatos kapcsolattartás a belső és külső szervezetekkel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Gazdálkodással kapcsolatos feladatkör.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, egyetemi vagy főiskolai szintű, gazdálkodási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményben) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • precíz, pontos munkavégzés
 • felelősségtudat, önállóság
 • megbízhatóság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Uniós és hazai pályázatok lebonyolításában – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Erasmus+ projektekben való jártasság – 1 év alatti szakmai tapasztalat

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • kiváló szintű problémamegoldó készség
 • kiváló kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti tartalommal
 • Motivációs levél
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, valamint a benyújtott pályázati anyagot a bírálatban résztvevő személyek megismerhetik
 • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség tudomásul vételéről
 • 90 napnál nem régebbi, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 84. § szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylését igazoló dokumentum.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sörös-Teszéri Beáta osztályvezető nyújt, a +36/30/574-6628 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Balatonfüredi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/172/00676-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: pályázati referens.
 • Elektronikus úton Sörös-Teszéri Beáta osztályvezető részére a beata.soros-teszeri@kk.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>