Pályázati referens

2020. február 11.

Nyelvtudományi Intézet    

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű minimum 1 évig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1068 Budapest, Benczúr utca 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Aktuális hazai és uniós pályázatok pénzügyi menedzselése, pénzügyi részvétel az új pályázatok elkészítési folyamatában, a projekttervek megfeleltetése a pályázati kiírás alapján, pénzügyi ellenőrzés. Pályázatok pénzügyi adminisztrációja, egyéb pénzügyi feladatok. Pályázati felhívások figyelése, előkészítésének segítése. Szakmai rendezvények (konferenciák, workshopok) szervezése. Kapcsolattartás a külföldi partnerekkel. Titkársági feladatok ellátása, dokumentáció. Próbaidő 4 hónap.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, pénzügyi-számviteli szakirány,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Számviteli területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Uniós projektek (H2020) kezelésében szerzett gyakorlat,
 • Egyéb idegennyelv ismerete,
 • Államháztartási tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó életútját bemutató, fényképes szakmai önéletrajz és kézzel írott motivációs levél,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget és nyelvtudást tanúsító dokumentumok másolatai (a pályázat elnyerése esetén az eredeti okiratok bemutatása),
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban szereplő személyes adatokat az eljárással összefüggésben az Intézet kezelheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Temesvári Judit gazdasági vezető nyújt, a +361 3429372/6028 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Temesvári Judit részére a temesvari.judit@nytud.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.nytud.hu – 2020. január 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nytud.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>