Pályázati referens

2020. január 9.

Szekszárdi Tankerületi Központ

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony.  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A rendelet 3. sz. mellékletének 35. pontja szerinti Európai uniós feladatkör.

Ellátandó feladatok:

Folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, pályázatokat, vonatkozó hatályos jogszabályokat. Közreműködik a pályázati dokumentáció összeállításában. A pályázatok megvalósítása tekintetében szakmai segítséget nyújt a megvalósítók munkájához, folyamatosan ellenőrzi a határidők és a költségkeret betartását. A pályázatokról nyilvántartást vezet, teljesíti az ezekkel kapcsolatos adatszolgáltatásokat. Közreműködik a pályázatok megvalósítása során keletkező pénzügyi dokumentumok kezelésében.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pályázati feladatok ellátása és az azzal kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása a munkaköri leírás és a vonatkozó jogszabályok alapján.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Európai Unió szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; egyetemi szintű jogász, szociológus, politológus, bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi, vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett szakképzettség, vagy agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség vagy gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment, nemzetközi kommunikáció, külgazdasági, nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi szintű katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) biztonság- és védelempolitikai szakon, illetve azzal egyenértékű egyetemi szintű szakon szerzett szakképzettség és legalább középfokú angol, valamint a helyi adottságok szerint indokolt idegen nyelvből szerzett legalább középfokú nyelvvizsga.,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Kiváló szintű problémamegoldó képesség
 • Jó szintű kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél.
 • A 45/2012(III.20.) Korm.rendelet 1.sz. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz.
 • Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléséhez).
 • Sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kocsis-Kisantal Orsolya osztályvezető nyújt, a 74/795-223 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Gerzsei Péter tankerületi igazgató részére a szekszard@kk.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat visszavonásának vagy érvénytelenné nyilvánításának jogát. A munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szekszard honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>