Pályázati referens

2019. december 4.

Veszprémi Tankerületi Központ

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 3. számú melléklet 47.pontja szerinti gazdálkodással kapcsolatos feladatkör.

Ellátandó feladatok:

A Tankerületi Központ hazai és EU-s pályázatainak pályázatelőkészítő feladatai.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pályázatfigyelés, projektek kapcsán pályázati felhívások áttekintése, feldolgozása. Kapcsolattartás a tankerületi szervezeti egységekkel, külső intézményekkel, támogató szervezetekkel. Pályázati kérelmek fogadása, nyilvántartásba vétele. Pályázatok benyújtásában, megvalósításában aktív segítségnyújtás. A támogatási szerződések és módosításainak ellenőrzése, különös tekintettel a változások pénzügyi vonatkozásaira. A projektekhez kapcsolódó beszerzések adminisztrációs feladatainak ellátása. A projektek pénzügyi előrehaladásának nyomon követése; projektdokumentáció vezetése, módosítások dokumentálása; a projektek támogató által biztosított elektronikus felületeinek kezelése, teljeskörű adatszolgáltatások teljesítése; az időszaki és záró pénzügyi beszámolóinak felügyelete. A projektben vállalt indikátorok, eredménymutatók teljesülésének ellenőrzése, helyszíni ellenőrzéseken való részvétel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • 2014-2020-as időszak operatív programjaihoz kötődő Eu-s pályázatokban szerzett tapasztalat
 • Projektmenedzsment területén szerzett legalább 1 év szakmai tapasztalat
 • Angol nyelvből középfokú “C” típusú nyelvvizsga
 • SAP pénzügyi moduljának ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi teljes körű erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Szabadság tér 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/178/02411-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: pályázati referens. VAGY
 • Elektronikus úton Kerschner Éva pályázati csoportvezető részére a veszperemitk@kk.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>