Pályázati referens

2019. december 2.

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Oktatási Igazgatóság, Külhoni Pályázatok Osztálya

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 évig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1056 Budapest, Szerb utca 21-23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem által lebonyolított, az Emberi Erőforrás Minisztériuma által a külhoni közneveléssel foglalkozó szervezetek számára kiírt pályázatok adminisztrációja:

 • kapcsolattartás a pályázókkal, ügyfélszolgálat
 • pályázatok népszerűsítése
 • pályázati folyamatok előkészítése
 • az osztály munkájának napi szintű segítése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, / Egyetem,
 • B2-es szintű angol nyelvtudás szóban és írásban
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások, különös tekintettel az Excel programra)
 • levelezőrendszerek ismerete
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szerb, ukrán, román nyelv legalább alapfokú ismerete
 • felsőoktatásban szerzett tapasztalat
 • külhoni magyarság helyzetével való naprakészség

Elvárt kompetenciák:

 • pontosság, precizitás,
 • rendszerszemlélet,
 • pályázati folyamatok átlátásának és nyomon követésének képessége – kiírástól az elszámolásig ,
 • önállóság,
 • kiváló együttműködési és alkalmazkodó készség,
 • jó problémamegoldó készség,
 • jó szervezői és kommunikációs készség,
 • interkulturális kompetenciák,
 • újító, innovatív szemlélet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Badinszky Áron nyújt, a +36 1 411 6500/2877 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Dr. Cseszregi Tamás, oktatási igazgató részére a oktig@oktig.elte.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.elte.hu/allaspalyazatok – 2019. november 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>