Pályázati referens

2019. november 7.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Kancellária, Pályázati és Projekt Igazgatóság
Pályázatok Pénzügyi Elszámolása Osztály
      

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens (2019/305)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.                    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Egry József utca 20-22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pályázati kérelmek fogadása; a kapcsolódó költségterv ellenőrzése és nyilvántartásba vétele; kapcsolattartás az egyetemi szervezeti egységekkel külső szervekkel; a pályázatok megírásában aktív segítségnyújtás az egyetemi szervezeti egységeknek; adatszolgáltatás a pályázatok benyújtásához; pályázatfigyelés; pályázati adatbázis vezetése; a támogatási szerződések és módosításainak ellenőrzése, különös tekintettel a változások pénzügyi vonatkozásaira; adatszolgáltatások teljesítése, az Igazgatóság által kezelt kiemelt pályázati projektek nyomon követése, teljesítésének figyelemmel kísérése és ellenőrzése valamint a végrehajtásának szervezése, és a megvalósulásának, valamint a megvalósulás minőségének biztosítása, ellenőrzése, koordinálása a pályázat és a támogatási szerződés tartalma alapján; a projektben vállalt indikátorok, eredménymutatók teljesülésének ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Humánpolitikai Szabályzat és a Kancellár rendelkezései az irányadók                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, szakirányú végzettség,
 • MS Office Word, Excel megbízható ismerete és használata
 • Angol nyelvből középfokú “C” típusú nyelvvizsga
 • Közalkalmazotti jogviszony létesítése estén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány melyben igazolnia kell, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, büntetlen előéletű, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenyégtől eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • A 2014-2020-as időszak hazai operatív programjához kötődő pályázatok lebonyolításával kapcsolatos tapasztalat
 • Felsőoktatási intézményben szerzett szakmai tapasztalat
 • Projekt/pályázat menedzsment területén szerzett legalább 1 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • Együttműködési képesség,
 • Empátia,
 • Kiváló kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt,
 • Stressztűrő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz bruttó fizetési igény megjelölésével
 • Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@mail.bme.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatban foglalt és maradéktalanul beküldött dokumentumok fényében tekintjük érvényesnek a jelentkezést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.bme.hu
 • www.profession.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelentkezéskor a munkakör megnevezése mellett található azonosítószámot kérjük feltüntetni. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>