Pályázati referens

2019. november 4.

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar, Pályázati Iroda
  

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Projektek kapcsán pályázati felhívások áttekintése, feldolgozása, tanácsadás a pályázat elkészítéséhez. A projektekhez kapcsolódó beszerzésekkel és alkalmazásokkal kapcsolatos projektszintű adminisztrációs feladatok ellátása. A projekt pénzügyi előrehaladásának nyomon követése, projekt nyilvántartások vezetése, módosítások dokumentálása, a projektek támogató által biztosított elektronikus felületeinek kezelése. A projektek időszaki és záró pénzügyi beszámolóinak elkészítése, időszaki és záró beszámolóinak elkészítése. Együttműködés a Pályázati Központtal, a kari Gazdasági Hivatal munkatársaival, a témavezetőkkel, a támogató szervezetekkel, valamint a kari gazdasági vezető és a pályázati irodavezető munkájának segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, gazdasági képesítés,
 • felhasználói szintű MS Office ismeret
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, / Egyetem,
 • Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • SAP pénzügyi moduljának vagy egyéb pénzügyi-számviteli rendszernek ismerete
 • költségvetési intézményben szerzett gazdasági-pénzügyi tapasztalat
 • közvetlen EU-s vagy hazai pályázatok elkészítésében és megvalósításával való jártasság

Elvárt kompetenciák:

 • együttműködés,
 • elemzési képesség,
 • precizitás,
 • problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettségeket tanúsító bizonyítványok másolata
 • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pintérné Karsai Barbara nyújt, a +36 1 372 2651 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Pintérné Karsai Barbara részére a barbara.pinterne@ttk.elte.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.elte.hu/allaspalyazatok – 2019. október 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>