Pályázati referens

2019. október 8.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Pályázati Igazgatóság

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részt vesz a Támogatáskezelő feladatkörébe tartozó támogatások, pályázatok eredményes lebonyolításában, a pályázatok előkészítésétől egészen a pályázatok lezárásáig.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Magyar állampolgárság,
 • Büntetlen előélet és cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola,
 • Pályázatkezelő informatikai rendszerek (EPER, stb.) ismerete,
 • Közigazgatás területén szerzett tapasztalat,
 • Pályázat területén szerzett tapasztalat.

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Jó szintű problémamegoldó képesség,
 • Jó szintű kommunikációs és kezdeményezőkészség.
 • Kiváló szintű precíz, pontos, gyors munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai életutat bemutató önéletrajz,
 • Iskolai végzettség és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adataiba a pályáztató betekinthet.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Pintér Szilvia részére a allaspalyazatok@emet.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előszűrés az önéletrajz alapján történik. A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatok közül előzetes szűrés alapján kerülnek behívásra a jelöltek a személyes elbeszélgetésre. A benyújtási határidőt követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a pályázatokról, amelynek eredményéről a pályázók elektronikus úton tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.emet.gov.hu – 2019. szeptember 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.emet.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>