Pályázati referens

2019. augusztus 21.

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14.

Ellátandó feladatok:

Közreműködik a pályázatok teljes körű lebonyolításában, részt vesz a pályázati felhívás és pályázati adatlap előkészítésében, közreműködik a pályázatok befogadásában, nyilvántartásában és feldolgozásában (formai értékelés, az adatok rögzítése és ellenőrzése, hiánypótlás) beszámolók, jelentések készítése, adminisztratív feladatok ellátása, adatrögzítés, kapcsolattartás a pályázókkal, adatbázisok kezelése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Részt vesz a pályázatok eredményes lebonyolításában, a pályázatok előkészítésétől egészen a pályázat lezárásáig, illetve fenntartási időszak lejártáig.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása legkésőbb az álláshely betöltéséig.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Európai uniós projektek végrehajtásában szerzett tapasztalat, gyakorlat (TIOP, KEOP, TÁMOP, EFOP) – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Projekt támogatói és kedvezményezetti oldalon szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Pályázatkezelő informatikai rendszerek ismerete – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • önálló munkavégzési képesség,
 • minőségi és hatékony munkavégzés,
 • megbízhatóság,
 • precizitás, pontosság,
 • rendszerszemlélet,
 • logikus, elemző gondolkodás,
 • jó kommunikációs és együttműködési képesség,
 • konfliktus kezelés,
 • határozottság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet tartalma alapján,
 • motivációs levél,
 • végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • nyelvvizsga bizonyítvány (oklevél) fénymásolata – amennyiben rendelkezik nyelvvizsgával.
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pál Mária fejlesztési osztályvezető nyújt, a +36-20/620-0511 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •  Elektronikus úton Pál Mária fejlesztési osztályvezető részére a pal.maria@szgyf.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató által kijelölt pályázati bíráló bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra – a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül – hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat szakmai bíráló bizottság szükségesnek ítéli..

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.kozigallas.gov.hu – 2019. augusztus 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tájékoztatjuk, hogy részletes információt a munkáltatóval kapcsolatban a www.szgyf.gov.hu honlapon talál. A munkáltató a Kit. hatálya alá tartozik, ahol nem munkakör, hanem álláshely betöltése történik. Jelen pályázati kiírás pályázati referens álláshelyre történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szgyf.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>