Pályázati referens

2019. augusztus 14.

Agrárminisztérium
Országos Meteorológiai Szolgálat
Pályázati és Közbeszerzési Osztály

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020. december 31-ig tartó kormánytisztviselői jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

III. sz. melléklet, 47. sz. Gazdálkodással kapcsolatos feladatkör

Ellátandó feladatok:

 • A Pályázati és Közbeszerzési Osztály vezetőjének felügyelete és irányítása alatt az OMSZ hazai és nemzetközi pályázatainak könyvelése, pénzügyi elszámolása.
 • A pénzügyi elszámoláshoz szükséges dokumentumok (számlák, kifizetési bizonylatok, munkabér elszámolások stb.) előkészítése, a számlaösszesítők, kifizetési kérelmek összeállítása.
 • Az intézmény pályázatainak dokumentálási és nyilvántartási feladatai.
 • Kapcsolattartás a pályázatok szakmai vezetőivel. Szükség szerint pályázati költségvetési kalkulációk és beszámolók készítése.
 • Részvétel az OMSZ közbeszerzéseinek adminisztratív lebonyolításában és nyilvántartásában.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Felügyeleti, irányítási, koordinálási, elszámolási, beszámolói.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) a kormányzati igazgatásról szóló, 2018. évi CXXV törvény az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, pénzügyi, számviteli,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Buránszkiné dr. Sallai Márta nyújt, a 06 1 346 4656 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Buránszkiné dr. Sallai Márta részére a sallai.m@met.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>