Pályázati referens

2019. június 12.

Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7478 Bárdudvarnok, Bárd lakótelep 36.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Folyamatban lévő pályázatok figyelemmel kísérése; Pályázatok előkészítésében, adminisztrációjában és pénzügyi elszámolásában való közreműködés; A pályázatokkal kapcsolatos az Önkormányzatok részéről szükséges adatszolgáltatások elkészítése; A pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése; Közreműködő szervezetekkel való kapcsolattartás; A közfoglalkoztatási feladatok koordinálásával, elszámolásával és adminisztratív tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátása. (pl.: KIRA bérszámfejtési program)

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés,
 • pályázati területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • 6 hónap próbaidő vállalása
 • Megismerési nyilatkozat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem, pályázati szakirányú felsőfokú végzettség,
 • pályázati területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat 6 hónap próbaidő vállalásáról
 • Megismerési nyilatkozat
 • Végzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kemenszky Kinga nyújt, a 06-20-391-6469 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7478 Bárdudvarnok, Bárd lakótelep 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2584-1/2019/H , valamint a munkakör megnevezését: pályázati referens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Bárdudvarnok település honlapja – 2019. június 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően értesítést kapnak. Az eredménytelen pályázók anyagát visszaküldjük.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bardudvarnok.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>