Pályázati referens

2019. május 27.

Külső-Pesti Tankerületi Központ

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1181 , Üllői út 453.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, pályázatokat, vonatkozó hatályos jogszabályokat. Közreműködik a pályázati dokumentáció összeállításában. A pályázatok megvalósítása tekintetében szakmai segítséget nyújt a megvalósítók munkájához, folyamatosan ellenőrzi a határidők és a költségkeret betartását. A pályázatokról nyilvántartást vezet, teljesíti az ezekkel kapcsolatos adatszolgáltatásokat. Közreműködik a pályázatok megvalósítása során keletkező pénzügyi dokumentumok kezelésében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Középiskola/gimnázium, /felsőfokú iskolai végzettség,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Pályázatokkal foglalkozó munkakörben szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Végzettséget igazoló dokumentumok,fényképes önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton dr. Nagyné Koczog Tünde részére a tunde.koczog@kk.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>