Pályázati referens

2019. április 17.

Színház- és Filmművészeti Egyetem
Igazgatási és Szervezési Hivatal

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Pályázati koordináció és tanácsadás
 • Az Egyetemen futó pályázati tevékenységekről transzparens adatbázis vezetése, beleértve a nemzetközi pályázatokat is
 • Aktív részvétel hazai és nemzetközi pályázatok felkutatásában, honlapok és hírlevelek figyelése, meg nem hirdetett források felkutatása
 • Hazai és nemzetközi pályázatok megírásának koordinálása
 • Pályázatok szakmai felelőseinek segítése a projektek tervezésében, a költségek tervezésében és a szövegek megírásában
 • Határidők követése, előrejelzése a projekt szakmai vezetése számára
 • A pályázati felületek kezelése
 • A pályázatok végrehajtásának koordinálása a pályázat szakmai felelősével együttműködésben és az azt követő monitoring, a támogatási szerződés szerint
 • Pályázati pénzügyi folyamatok kezelése, ellenőrzése, pénzügyi beszámolók összeállítása
 • Részvétel a pályázati elszámolások elkészítésében, feltöltésében
 • A pályázatok eredményeinek disszeminációja.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                   

Pályázati feltételek:

 • Egyetem,
 • Angol nyelvismeret.
 • Jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség.
 • Projektvezetési gyakorlat, szervezőkészség, önálló munkavégzés.
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
 • Büntetlen előélet.
 • Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz.
 • Iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata.
 • Nyilatkozat a büntetlen előéletről, valamint arról, hogy sikeres pályázat esetén hatosági erkölcsi bizonyítványt mutat be.
 • Adatkezelési nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Dr. Polgár Antal hivatalvezető részére a szemelyugy@szfe.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kérjük a pályázat tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/1370/2019, valamint a munkakör megnevezését: pályázati referens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • SZFE honlap – 2019. március 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szfe.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>