Pályázati referens

2019. március 21.

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar Gazdasági Hivatal
 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • a tervezett pályázatokkal kapcsolatos előzetes előkészítés, engedélyeztetés, kapcsolódó előterjesztések előkészítése, pályázati tevékenységének koordinálása,
 • szakmai vezetők által készített pályázatok formai feltételeinek teljesülésének ellenőrzése, a pályázatok benyújtásának koordinálása,
 • napi szintű pályázati adatszolgáltatás,
 • az elnyert pályázatok végrehajtásának koordinálása a pályázat szakmai felelősével együttműködésben és az azt követő monitoring, a támogatási szerződés szerint
 • a kari pályázók folyamatos informálása,
 • jogszabályi változások követése.
 • pályázatok teljes körű ügyintézése, nyilvántartása, elszámolása, pénzügyi beszámoló készítése
 • folyamatos kapcsolattartás a témavezetőkkel, egyeztetés a Pályázati Központtal
 • számlák SAP rendszerben való rögzítése (kötelezettségvállalás, megrendelés, kontírozás)
 •  fedezetellenőrzés, előirányzat és keretmódosítások végrehajtása
 • pályázatfigyelés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, /Egyetem, felsőfokú gazdasági/pénzügyi szakirányú végzettség vagy mérlegképes könyvelői végzettség,
 • angol vagy német nyelvtudás társalgási szinten
 • 1-3 év pénzügyi területen szerzett szakmai tapasztalat
 • MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete
 • önálló, precíz munkavégzés
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • középfokú C típusú nyelvvizsga
 • SAP rendszer ismerete
 • hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez
 • „Hozzájárulás adatátadáshoz és adatkezeléshez” – a nyomtatvány az https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról tölthető le.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Bölcsészettudományi Kar Gazdasági Hivatal részére a gh@btk.elte.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A pályázatok elbírálása folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • https://www.elte.hu/allaspalyazatok – 2019.03.12

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>