Pályázati referens

2019. március 14.

Szatymazi Polgármesteri Hivatal  

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. $ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.         

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 32. pont: Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat és intézményei számára kiírt pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése és tájékoztatás nyújtása a jegyzőnek, polgármesternek. Feladata a pályázatok teljeskörű lebonyolítása, nagyobb volumenű pályázatok elkészítésében való közreműködés, kapcsolattartás és együttműködés a pályázatban bevont cégekkel. A képviselőtestület, illetve a bizottságok részére előkészíti a testület ülései napirendje szerinti, munkakörét érintő dokumentumokat, előterjesztéseket. Az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési eljárásainak lebonyolításában való közreműködés, döntési javaslattétel, közreműködés a projekt lezárásában, zárójelentések készítése, pályázatok elszámolása, szerződések előkészítése. Feladata az esélyegyenlőségi tervben meghatározott esélyegyenlőségi referensi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem,
 • Pályázatírói munkakörben szerzett – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Az iskolai végzettésget igazoló dokumentumok, bizonyítványok másolata
 • Önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Czibere Márta nyújt, a 62/583-560 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szatymazi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6763 Szatymaz, Kossuth utca 30. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: U1/401-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: pályázati referens. VAGY
 • Elektronikus úton Dr. Makay Enikő részére a jegyzo@szatymaz.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>