Pályázati referens

2019. február 18.

Színház- és Filmművészeti Egyetem 

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Pályázati koordináció és tanácsadás
 • Az Egyetemen futó pályázati tevékenységekről transzparens adatbázis vezetése, beleértve a nemzetközi pályázatokat is
 • Aktív részvétel hazai és nemzetközi pályázatok felkutatásában, honlapok és hírlevelek figyelése, meg nem hirdetett források felkutatása
 • Hazai és nemzetközi pályázatok megírásának koordinálása
 • Pályázatok szakmai felelőseinek segítése a projektek tervezésében, a költségek tervezésében és a szövegek megírásában
 • Határidők követése, előrejelzése a projekt szakmai vezetése számára
 • A pályázati felületek kezelése
 • A pályázatok végrehajtásának koordinálása a pályázat szakmai felelősével együttműködésben és az azt követő monitoring, a támogatási szerződés szerint
 • Pályázati pénzügyi folyamatok kezelése, ellenőrzése, pénzügyi beszámolók összeállítása
 • Részvétel a pályázati elszámolások elkészítésében, feltöltésében
 • A pályázatok eredményeinek disszeminációja.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Egyetem,
 • Angol nyelvismeret.
 • Jó kommunikációs képesség írásban és szóban.
 • Projektvezetési gyakorlat, szervezőkészség, önálló munkavégzés.
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
 • Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló területen szerzett legalább 3 éves tapasztalat, különös tekintettel színházi vagy filmes területen végzett pályázati munkára.
 • Pénzügyi- gazdasági végzettség vagy ismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz.
 • Iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolata.
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék
 • Motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Dr. Polgár Antal részére a szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kérjük a feltüntetni a megpályázott a munkakör nevét: pályázati referens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • SZFE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 4.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>