Pályázati referens

2019. január 11.

Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal
Polgármesteri Kabinet, Pályázati Csoport
 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag tartós távollévő helyet 2019.12.31-ig tartó közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet, 24 koordinációs feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Uniós és hazai pályázatokkal kapcsolatos előkészítő adminisztratív feladatok ellátása; A benyújtandó pályázatok előkészítése, a pályázati anyagok összeállítása, pályázatírás; Kapcsolattartás a pályázat előkészítésébe bevont szakemberekkel (közbeszerzési szakértő, műszaki / egyéb tervezők stb.), a pályázatokat kiíró hazai és külföldi hatóságokkal , szervezetekkel; A pályázathoz kapcsolódó Bizottsági és Képviselő-testületi ülés előterjesztésének elkészítése; Pályázatok hoz kapcsolódó elszámolások elkészítése, felügyelet, ellenőrzése, felhasználások dokumentálás. Közreműködés a pályázatok megvalósulásának ellenőrzésében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Esztergom Város Önkormányzatának önkormányzati rendelete (illetményalap: 50.000 Ft) és az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati, illetőleg Cafetéria és Egyéb Juttatások Szabályzata rendelkezései az irányadók.                  

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Egyetem, vagy főiskola, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, műszaki menedzser; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és regisztrált államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Hat hónap próbaidő vállalása.
 • Három hónapnál nem régebbi, speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány („büntetlen előéletű, vele szemben a Kttv. 39. § (1b) és (1c) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, valamint a 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll”), vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Pályázatírói képesítés megléte. – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű Hálózatismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul.
 • A Kttv-ben foglalt egységes adattartamú közszolgálati önéletrajz.
 • Három hónapnál nem régebbi, speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány („büntetlen előéletű, vele szemben a Kttv. 39. § (1b) és (1c) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, valamint a 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll”), vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről.
 • Az iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai. (Elektronikus úton történő benyújtás esetén beszkennelt formában kell megküldeni.)
 • Nyilatkozat arról, hogy:
  • a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor fennáll-e;
  • hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántartásba vételéről, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének megfelelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti egység vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk.
 • A tárgyban kérjük megjelölni a munkakör azonosítóját és megnevezését: P-1/2019., pályázati referens

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Dr. Endre Szabolcs jegyző részére a jegyzo@esztergom.hu e-mail címen keresztül
 • Személyesen: Jegyzői Osztály-Iktató, Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján, polgármesteri egyetértéssel a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. A pályázati kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A Kttv. alapján csak olyan személy nevezhető ki az adott munkakörre, aki a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelt, és a kinevezés napján rendelkezik a fenti hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.esztergom.hu
 • www.kszk.gov.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalhoz közbeszerzési referens munkakörre benyújtott pályázatom kapcsán az alábbi nyilatkozatokat teszem:

 • hozzájárulok pályázatom tartalmának és az abban szereplő személyes adataimnak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez;
 • tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázat benyújtását megelőző három éven belül az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségem teljesítését megtagadtam, úgy az adott jogviszony megszűnésétől számított három évig közszolgálati jogviszonyt nem létesíthetek, valamint az e törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó munkakört, feladatkört, tevékenységet vagy beosztást nem láthatok el;
 • a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor velem szemben nem áll fenn;
 • a munkakör betöltését megelőzően vagyonnyilatkozatot teszek és a hat hónap próbaidőt vállalom;
 • jelen pályázatom benyújtását megelőző három évben az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségem fennállt, és annak eleget tettem; VAGY jelen pályázatom benyújtását megelőző három évben az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségem nem állt fennállt;
 • hozzájárulok önéletrajzom nyilvántartásba vételéhez annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségemnek megfelelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti egység vezetőjének tájékoztatás céljából átadják.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 9.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>