Pályázati referens

2018. március 13.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 32. pont Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

Önkormányzati fejlesztések előkészítése, lebonyolítása, a szakmai szereplőkkel és szervezetekkel történő kapcsolattartás

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 32. pont ,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási alap- vagy szakvizsga, projektmenedzsmenti tapasztalat, közbeszerzési tapasztalat, „B” kategóriás vezetői engedély megléte

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű Problémamegoldó képesség, pontosság, megbízhatóság, önállóság, szóbeli és irásbeli kifejejezőkészség.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Babják Csaba nyújt, a +36/20/852-4780 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5285/2018. , valamint a munkakör megnevezését: pályázati referens.
 • Személyesen: Tóthné dr. KerekesAndrea jegyző, Nógrád megye, 3100 Salgótarján, múzeum tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen felhívásunkban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A pályázókat a jegyző által létrehozott bizottság hallgatja meg. A pályázatokról fenti bizottság véleményét mérlegelve, a jegyző dönt. A pályázat elbírálásáról a pályázók a döntést követően írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata internetes oldala (www.salgotarjan.hu) – 2018. március 2.
 • Nógrád Megyei Hírlap – 2018. március 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Hivatalnál újonnan létesült jogviszony esetében 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályázati határidőnél a postára adás idejét kell figyelembe venni. A jegyző a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.salgotarjan.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 2.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>