Pályázati referens

2017. június 9.

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
Településfejlesztési Osztály

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.         

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 24. Koordinációs feladatkör, 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

Pályázatai projektekkel, azok előkészítésével, megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hazai és/vagy uniós támogatású pályázatok figyelése, előkészítésükben való részvétel, pályázati dokumentációk teljes körű összeállítása, pályázatok benyújtásra előkészítése, a támogatással megvalósuló projektek menedzselése, projektadminisztrációs feladatok ellátása, a felhasznált támogatás elszámolása. Kapcsolattartás a pályázatíró és a közreműködő szervezetekkel, a pályázaton elnyert támogatással megvalósuló beruházások, felújítások lebonyolítójával, közbeszerzési szakértőjével, műszaki ellenőrével. Fejlesztéshez szükséges előkészületek szervezése, szakmai egyeztetések lebonyolítása, projekt előkészítés, tervezés és ütemezés. Közreműködés a pályázati úton elnyert támogatással megvalósuló beruházásoknál, fejlesztéseknél lefolytatott ellenőrzésekben, utóellenőrzésekben. Pályázat-nyilvántartások naprakész vezetése, adatszolgáltatás, jelentések elkészítése és a közreműködő szervet részére történő megküldése. Pályázati webes felületek kezelése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi, műszaki, gazdaságtudományi szakképzettség; vagy építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szakmai gyakorlat pályázatírásban és/vagy projekt-menedzselésben.
 • Beruházások lebonyolításában szerzett szakmai gyakorlat.
 • Műszaki ellenőri és/vagy műszaki vezetői jogosultság.
 • Közigazgatási alapvizsga.
 • Közigazgatási szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § 1. sz. melléklete szerinti formátumban.
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • A végzettséget igazoló okiratok másolata.
 • A szakmai gyakorlat igazolása.
 • Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zana András osztályvezető nyújt, a 0688542431 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/155/2017 , valamint a munkakör megnevezését: pályázati referens.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók szóbeli meghallgatása.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató a kinevezés első hat hónapjára próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balatonalmadi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

MVH