Pályázati referens

2017. június 8.

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Bács-Kiskun Megyei Kirendeltsége

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony.     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

35. Európai Uniós feladatkör, 122. Szociálpolitikai, rehabilitációs és gyermekvédelmi feladatkör, 125. Területfejlesztési és vidékfejlesztési feladatkör

Ellátandó feladatok:

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Bács-Kiskun Megyei Kirendeltsége, valamint a fenntartott szociális és gyermekvédelmi intézmények fejlesztéseihez, beruházásaihoz, felújításaihoz kapcsolódó pályázati feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • a fenntartási időszakban lévő projektek adminisztrációjának ellátása,
 • projekt nyilvántartások vezetése, módosítások dokumentálása,
 • a projektek elektronikus felületeinek kezelése, nyilvántartási és iratmegőrzési feladatok ellátása, fenntartási jelentési kötelezettség teljesítése,
 • pályázatfigyelés, pályázatokkal kapcsolatos jogszabálykövetés,
 • együttműködés a pályázatkezelő szervezettel, az SZGYF Projektigazgatóságának munkatársaival, az intézményekkel,
 • közreműködés a kirendeltséget és a fenntartott intézményeket érintő pályázatok összeállításában, benyújtásában,
 • projektmenedzseri feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.     

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 3. számú melléklete 35., 122., 125. pontjaiban meghatározott végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • uniós forrásból megvalósuló projekt lebonyolítása – 1 év alatti szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • önálló munkavégzési képesség,
 • precizitás, pontosság,
 • megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok, oklevél másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló irat másolati példánya
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tóth Mária nyújt, a 76/680-104 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BKMK-986-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: pályázati referens. VAGY
 • Elektronikus úton Dr. Tóth Mária részére a bacskiskun@szgyf.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató által kijelölt pályázati bíráló bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelt pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra – a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül – hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek ítéli. Szakmai ismereteket is felmérő személyes elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.kozigallas.gov.hu – 2017. május 31.
 • www.szgyf.gov.hu – 2017. május 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

MVH