Pályázati referens

eupalyazatiportal.hu

Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal. Jelentkezési határidő: 2014. március 26.

Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

településfejlesztési és -rendezési, településüzemeltetési, pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

19. pont – Településfejlesztési és -rendezési, valamint településüzemeltetési feladatok.

Ellátandó feladatok:

Településfejlesztési és -rendezési, valamint településüzemeltetési feladatok döntésre való előkészítése. Az önkormányzatok által tervezett egyes beruházási, felújítási és karbantartási kiviteli munkák ajánlati felhívásainak, pályázatainak előkészítése magas és mélyépítési ágazat tekintetében. Pályázatok megírásában, összeállításában, koordinálásában, elszámolásában való közreműködés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Építési, beruházási feladatok, településfejlesztési -rendezési, településüzemeltetési, valamint pályázati referensi feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,ú
  • Büntetlen előélet,
  • Főiskola, Egyetemi szintű jogász, szociológus szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy közgazdasági, agrár- (ezen belül környezetvédelmi mérnök vagy táj- és kertépítész) felsőoktatásban szerzett szakképzettség, szakirányú továbbképzésben szerzett környezetvédelmi szakmérnök szakképzettség, főiskolai szintű igazgatásszervező szakképzettség és településfejlesztési, -rendezési szakképesítés.
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • jogosítvány, közigazgatási alap- és szakvizsga
  • informatikai ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Végzettséget igazoló okiratok másolata. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerinti formában készített közszolgálati önéletrajz. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismertjék.
  • A pályázati felhívásban előnyként megjelölt okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Módosné dr.Farkas Rita nyújt, a 06 94 565035 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9735 Csepreg, Széchenyi tér 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2449/14 , valamint a munkakör megnevezését: településfejlesztési és -rendezési, településüzemeltetési, pályázati referens. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. március 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>