Pályázati projektmenedzser

2021. november 21.

Magyar Természettudományi Múzeum – Budapest
Gazdálkodási és Pénzügyi Osztály

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pályázati projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Baross utca 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Uniós és hazai pályázatok teljes körű projektadminisztrációs és pénzügyi menedzsment feladatainak ellátása; pályázatfigyelés, pályázatok írása az ehhez kapcsolódó beszámolók elkészítése a közreműködő hatóság felé;
 • Kapcsolattartás a közreműködő szervezetekkel;
 • Kapcsolattartás a pályázat előkészítésébe bevont szakemberekkel (közbeszerzési szakértő, pénzügyi szakértő, műszaki szakértő, stb.)
 • Egyeztet a pályázatok megvalósításával kapcsolatos humán-, jogi és pénzügyi ügyekben
 • A projektben résztvevő munkatársak feladatainak koordinálása
 • A projektek előrehaladásának biztosítása és folyamatos nyomon követése
 • Az előrehaladásról rendszeres jelentések, kimutatások készítése a vezetőség felé
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2012. évi I. törvény a munkatörvénykönyvéről szóló rendelkezései az irányadók.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, Szakirányú végzettség,
 • Európai Uniós és hazai pályázatkezelésben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Társalgási szintű angol nyelvismeret szóban és írásban
 • Önálló és csapatmunkára való képesség
 • Büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Páyázatíró oklevél
 • Pénzügy-számviteli képesítés
 • Közbeszerzési tapasztalat
 • 3–5 év hazai és uniós pályázati eljárásban szerzett projektmenedzseri tapasztalat
 • 1–3 év közigazgatásban szerzett tapasztalat
 • Pályázati ellenőrzés területén szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • Projektben való részvétel felsorolása (szakmai összefoglaló)
 • Projektben való részvételről szóló igazolások
 • Nyiatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek, a pályázattal összefüggő személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat (büntetlen előélet)
 • Bérigény megjelölése

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jenei Gabriella nyújt, a +36 30 546 4980 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton allas@nhmus.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nhmus.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. november 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>