Pályázati projektmenedzser

eupalyazatiportal.hu

Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal. Jelentkezési határidő: 2021. november 24.

Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 20. Gazdasági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Zalakaros város, Zalamerenye község projektjeinek kezelése Ennek keretében: • Pályázati projektek koordinációs feladatainak ellátása, a projektek előrehaladásának biztosítása és folyamatos nyomon követése; • A pályázatok teljes körű projektadminisztrációs és pénzügyi menedzsment feladatainak ellátása; • Az előrehaladásról rendszeres jelentések, kimutatások készítése a vezetőség felé; • A projektben résztvevő munkatársak feladatainak koordinálása; • Kapcsolattartás a konzorciumi partnerekkel, alvállalkozókkal, bizonyos esetekben külső projektmenedzsment céggel;

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) egyéb juttatások tekintetében Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, felsőoktatásban szerzett alábbi szakképzettség valamelyike:közszolgálati, jogi, gazdasági szakképzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Foglalkozás egészségügyi vizsgálat lefolytatásának vállalása, és azon való alkalmas minősítésnek való megfelelés
 • Kttv. 85-87.§-a szerinti összeférhetetlenségnek való megfelelés és erről szóló nyilatkozattétel.
 • EU-s pályázatok projektmenedzsmentjében vagy pályázati adminisztrációjában szerzett min. 1 éves tapasztalat
 • Önállóság, felelősségvállalás, kiváló menedzsment készségek
 • Precizitás, képesség az adminisztrációs feladatok pontos elvégzésére

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • az ellátandó feladatok területén szerzett gyakorlat
 • pénzügyi végzettség, pénzügyi téren szerzett szakmai tapasztalat
 • közigazgatási alap-, illetve szakvizsga megléte
 • angol nyelvtudás
 • saját személygépjármű

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt adattartalommal
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata
 • szakvizsgát igazoló okiratok másolata, vagy a mentesítést igazoló okiratok másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel igazolja, hogy büntetlen előéletű és nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt
 • közigazgatási gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata
 • nyilatkozat, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség (Kttv. 85-86. §) vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZK/1879-16/2021 , valamint a munkakör megnevezését: pályázati projektmenedzser.
 • Személyesen: Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jegyző, Zala megye, 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, határidőben benyújtott pályázatokról a jegyző dönt. A pályázatot kiíró szerv a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zalakaros.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. november 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>