Pályázati pénzügyi vezető

2021. december 18.

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Informatikai Kar, CLC (Akadémiai-ipari Együttműködési Központ)
 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázati pénzügyi vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022.12.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- A kar hazai és külföldi projektjeinek megvalósításához kapcsolódó pénzügyi feladatok koordinálása, – személyi kiadásokhoz kapcsolódó szerződések, teljesítésigazolások, munkaidő nyilvántartások elkészítése, ellenőrzése. Személyi keretek figyelése, a projekt költségterv szerinti megvalósulásának nyomon követése, – hallgatói szerződésekkel kapcsolatosan a hallgatókkal való kapcsolattartás, dokumentumok aláíratása, kifizetések figyelése, – beszerzésekkel kapcsolatosan, nem központi beszerzés esetén árajánlatok bekérése, beszerzési dokumentáció összeállítása, teljesítésigazolás, eszköz beszerzés nyilvántartás ellenőrzése, – pénzügyi vezetőként a pályázati elszámolás elkészítése, EPTK felületen elszámolás rögzítés, ellenőrzés során közreműködés, költségvetés módosítás során együttműködés a pénzügyi vezetővel és a támogatóval, – a projekt megvalósítás során folyamatos nyilvántartás vezetése a kiadásokról, az elkülönített nyilvántartással való egyeztetés, rendezés, – az elektronikus és papír alapú dokumentáció projekt által megkívánt formátumú összeállítása, a záradékolások helyes elkészítése, – projekt menedzsment és a szakmai vezető adminisztratív támogatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, pénzügyi/számviteli végzettség,
 • legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • MS Office (irodai alkalmazások) gyakorlott szintű ismerete

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Kiváló szintű terhelhetőség
 • Kiváló szintű kezdeményezőkészség
 • Kiváló szintű önállóság szakmai irányítás mellett

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez „Nyilatkozat álláspályázat elbírálásához” –nyomtatvány az https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról tölthető le
 • sikeres pályázat esetén, amennyiben felvételt nyert, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. január 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Informatikai Kar részére a zoldializ@inf.elte.hu email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.elte.hu/allaspalyazatok – 2021. december 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalon található Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Az egyetem munkatársai és vezetői kizárólag munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, és csak az ahhoz szükséges mértékben férhetnek hozzá, illetve kezelhetik a pályázó személyes adatait. Az álláspályázat elbírálása során eljáró testületben esetenként külső tag is részt vehet. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az Adatkezelési tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. december 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>