Pályázati pénzügyi ügyintéző

2022. január 23.

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Társadalomtudományi Kar, Gazdasági Hivatal

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázati pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • a pályázatokhoz kapcsolódóan a pénzügyi, gazdasági, ügyviteli feladatok ellátása
 • szerződések és számlák nyilvántartása
 • beszerzésekkel járó feladatok ügyintézése
 • kötelezettségvállalási nyilvántartás vezetése
 • számlák, szerződések előkészítése utalványozásra
 • megbízási szerződések elkészítése
 • fedezetvizsgálat az SAP rendszerben
 • együttműködési megállapodások ügyintézése
 • bevételek és a készpénzes befizetések ügyintézése
 • adatszolgáltatások készítése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, gazdasági területen szerzett legalább középfokú végzettség, vagy legalább középfokú végzettség és mérlegképes könyvelői képesítés,
 • 1-2 év szakmai tapasztalat
 • MS Office programok magas szintű ismerete
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, / Egyetem, pénzügyi területen szerzett felsőfokú végzettség/ képesítés,
 • társalgási szintű angol nyelvtudás
 • 1-2 év államháztartási területen szerzett pénzügyi-számviteli tapasztalat
 • intézménygazdálkodás területén szerzett tapasztalat
 • SAP vagy egyéb pénzügyi-számviteli integrált rendszer ismerete
 • felsőoktatási intézményben szerzett munkatapasztalat
 • államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés
 • mérlegképes könyvelői regisztráció

Elvárt kompetenciák:

 • önálló munkavégzés,
 • rugalmasság, megbízhatóság,
 • precizitás,
 • jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél, fizetési igény megjelöléssel
 • iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez „Nyilatkozat álláspályázat elbírálásához” –nyomtatvány az https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról tölthető le
 • sikeres pályázat esetén, amennyiben felvételt nyert, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Vass Mária részére a vassm@tatk.elte.hu email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A pályázat elbírálása folyamatos, a benyújtott dokumentumok értékelése és személyes interjúk alapján történik. Az interjúk során személyiségi teszt és/vagy a szakmai jártasságokat mérő tesztek/feladatok alkalmazására is sor kerülhet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.elte.hu/allaspalyazatok – 2022. január 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalon található Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Az egyetem munkatársai és vezetői kizárólag munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, és csak az ahhoz szükséges mértékben férhetnek hozzá, illetve kezelhetik a pályázó személyes adatait. Az álláspályázat elbírálása során eljáró testületben esetenként külső tag is részt vehet. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az Adatkezelési tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. január 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>