Pályázati pénzügyi ügyintéző

2020. szeptember 23.

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pályázati Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázati pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Hazai és nemzetközi támogatással megvalósuló projektek pénzügyi elszámolása
 • A beérkező számlák, bizonylatok alaki, tartalmi felülvizsgálata, a pályázati pénzügyi szabályok megfelelősége szerinti ellenőrzés
 • A pénzügyi beszámolók összeállításában való részvétel
 • Együttműködés az Egyetem pályázati ügyekben érintett központ és kari szervezeti egységeivel
 • Az SAP rendszer támogatásával a projektek önálló pénzügyi nyilvántartásának folyamatos ellenőrzése, a szükséges módosítások kezdeményezése és végrehajtása
 • Pályázati pénzügyi jelentések és kimutatások elkészítése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • hazai és uniós pályázatok pénzügyi kezelésében szerzett minimum 1 év tapasztalat
 • pénzügyi területen szerzett minimum 1 év gyakorlat
 • államigazgatásban szerzett minimum 1 év tapasztalat
 • SAP rendszer ismerete
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

 • csapatmunkára nyitott, együttműködő személyiség,
 • logikus, rendszerben való gondolkodás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • az iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata
 • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez „Hozzájárulás adatátadáshoz és adatkezeléshez” – a nyomtatvány az https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról tölthető le

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Karriermenedzsment Osztály részére a allaspalyazat@kancellaria.elte.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A pályázatok elbírálása folyamatos, a benyújtott dokumentumok és állásinterjúk alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.elte.hu/allaspalyazatok – 2020. szeptember 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalon található Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Az egyetem munkatársai és vezetői kizárólag munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, és csak az ahhoz szükséges mértékben férhetnek hozzá, illetve kezelhetik a pályázó személyes adatait. Az álláspályázat elbírálása során eljáró testületben esetenként külső tag is részt vehet. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az Adatkezelési tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>