Pályázati, pénzügyi ügyintéző

2019. augusztus 21.

Magyarságkutató Intézet     

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázati, pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.   

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, Nádor utca 36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részvétel az Európai Uniós és hazai források bevonásával megvalósuló pályázatok pénzügyi szempontok szerinti előkészítésében, költségvetésének tervezésében. Részvétel a pénzügyi elszámolásokban történő operatív, a folyamatban lévő projektek megvalósítása során, kiemelten a projektek elkülönített könyvviteli nyilvántartásának ellenőrzésében, a beérkező számlák alaki, tartalmi ellenőrzésében, a kiadások projekt terhére történő elszámolásának pénzügyi érvényesítésében és a projekt munkaszám szintű fedezetének ellenőrzésében, részvétel a pályázatok könyvvizsgálatában. Részvétel, a támogatások felhasználásának, pályázat terhére elszámolni tervezett költségek támogatási szerződés és pénzügyi szabályok szerinti megfelelőségének vizsgálatában, monitoring jelentések pénzügyi vonatkozásainak előkészítésében. Közbeszerzési eljárások pénzügyi előkészítésében történő részvétel. Részvétel a projektek pénzügyi ellenőrzésével és felhasználásával kapcsolatos adatszolgáltatásainak összeállításában, részvétel a projekt ellenőrzéseken, pénzügyi összesített információk előkészítésében, projekt fenntartási jelentések pénzügyi részeinek előkészítésében. Részvétel pénzügyi adatbázisok feltöltésében és a munkakörrel összefüggésben felmerülő feladatok ellátásában, a munkaköri leírásban, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározásra kerülő feladatok ellátásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról szóló 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.               

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, vagy egyetemi pénzügyi, gazdasági végzettség ,
 • legalább 1-3 éves pénzügyi szakmai tapasztalat, a költségvetési és/vagy európai uniós támogatások pénzügyi elszámolásában, lebonyolításában
 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
 • felhasználói szintű MS Office irodai alkalmazások ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hazai pályázati rendszer ismerete, Széchenyi 2020 operatív programok és pályázati konstrukciók ismerete, kutatási támogatások pénzügyi lebonyolításában szerzett tapasztalat
 • angol nyelvtudás
 • pénzügyi-számviteli vagy EU-s képzések, képesítések

Elvárt kompetenciák:

 • Megbízható személyiség, elkötelezettség ,
 • képesség az önálló, precíz munkavégzésre ,
 • együttműködési képesség ,
 • proaktív, problémamegoldó hozzáállás ,
 • empátia, stressztűrő képesség, felelősségvállalás ,
 • terhelhetőség, logikus gondolkodás, rendszer- és projektszemlélet ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató magyar nyelvű fényképes önéletrajz fizetési igény megjelölésével
 • motivációs levél
 • a végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok másolata
 • idegen nyelvtudást igazoló okirat(ok) másolata(i), amennyiben rendelkezik okirattal igazolt nyelvtudással
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt büntetőeljárások hatálya alatt nem áll, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Simon Szilárd nyújt, a 06301676072 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Gőcze Fruzsina részére a szemelyugy@mki.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>