Pályázati-pénzügyi ügyintéző

2019. április 17.

Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati-pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9232 Darnózseli, Ady Endre utca 8.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

19. Pénzügyi és számviteli munkakör

Ellátandó feladatok:

Hazai és/vagy uniós támogatással megvalósuló pályázatok írása és pénzügyi elszámolása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködik az önkormányzat által benyújtott és elnyert hazai és európai uniós támogatású pályázatok sikeres megvalósításában. Irányítja és koordinálja a projektek engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítését és az azokhoz kapcsolódó beruházások kivitelezését. A beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárásokban történő közreműködés, a beszerzések műszaki támogatása, ajánlati kiírások elkészítésében való részvétel, helyszíni bejárások szervezése, közreműködés a kivitelezők kiválasztásában. A projektek terv szerinti megvalósulásának elérése, beruházások helyszíni nyomon követése különös tekintettel a műszaki tartalomra, költségvetésekre, határidőkre, megrendelői igényekre és érdekekre. Kapcsolattartás a tervezőkkel, külső szakértőkkel, kivitelezőkkel. A pályázatok pénzügyi elszámolása, a pályázati számlák ellenőrzése, záradékolása pályázati pénzügyi nyilvántartások folyamatos vezetése, pályázati projektmenedzsmenti feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.     

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, pénzügyi,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hazai és uniós pályázatok elszámolásában szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • a pályázati felületek ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm rend. 1. melléklete szerint,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló igazolás,
 • Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, és azokat a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezését követően vagyonnyilatkozatot tesz az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglaltak szerint

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Veilandics Eszter nyújt, a 06304518492 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9232 Darnózseli, Ady Endre utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Dar/612/2019 , valamint a munkakör megnevezését: pályázati-pénzügyi ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a jegyző bírálja el. A pályázatok benyújtását követően a pályázók személyes meghallgatására is sor kerülhet. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl érkezett pályázatok érvénytelenek. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • hirdetőtábla
 • honlap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató 2011.évi CXCIX. tv 46.§ (1) bekezdése alapján 6 hónap próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.darnozseli.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>