Pályázati pénzügyi referens

2021. szeptember 13.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Gazdasági Igazgatóság, Pénzügyi és Számviteli Osztály

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázati pénzügyi referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1085 , Gyulai Pál utca 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- gondoskodik a Támogatáskezelőt érintő szerződések, megállapodások pénzügyi szempontú véleményezéséről, nyilvántartásáról, kezeléséről, folyamatos nyomon követéséről; – gondoskodik a Támogatáskezelő szerződéses partnereivel szemben fennálló kötelezettségek határidőben történő pénzügyi kiegyenlítéséről, szállítói folyószámla kezeléséről; – rendszeresen felülvizsgálja a kintlévőségeket; – gondoskodik a lebonyolított programok, támogatási programok finanszírozásához kapcsolódó feladatok ellátásáról; – együttműködik a Pályázati Igazgatósággal a támogatások folyósításával kapcsolatos feladatok végrehajtásában; – közreműködik a Támogatáskezelő gazdálkodására, számviteli, illetve bizonylati rendjére, bizonylatáramlás útjára és nyilvántartás rendjére vonatkozó szabályok kidolgozásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • Költségvetési szervnél pénzügyi területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Büntetlen előélet és cselekvőképesség,
 • Magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Mérlegképes könyvelői végzettség.
 • ForrásNet program felhasználói szintű ismerete – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Jó szintű problémamegoldó képesség,
 • Jó szintű szervező- és kommunikációs készség,
 • Nagyfokú önállóság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai életutat bemutató önéletrajz,
 • Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adataiba a pályáztató betekinthet.
 • Amennyiben a pályázati eljárást követően nem a pályázó nyeri el az álláshely hirdetést, a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályáztató a dokumentumait megsemmisítheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Helembai Eszter részére a allaspalyazatok@emet.gov.hu email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • emet.gov.hu – 2021. szeptember 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény-megállapítás egyedileg történik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. szeptember 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>