Pályázati pénzügyi referens

2019. július 30.

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pedagógiai és Pszichológiai Kar

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázati pénzügyi referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Hazai és uniós támogatással megvalósuló kutatási projektek pénzügyi megvalósításának koordinálása a pályázat benyújtását megelőző előkészítéstől annak elszámolásáig, lezárásáig. Ideértve a következőket:
 • A témavezető projekttel kapcsolatos munkájának támogatása, rendszeres tájékoztatása, a szakmai tevékenységekhez kapcsolódó pénzügyi tervezés biztosítása.
 • A projekt megvalósításához tervezett költségek elszámolhatóságának felülvizsgálata, folyamatos fedezetellenőrzés.
 • A projekt megvalósításhoz kapcsolódó szerződések, beszerzések elindítása, koordinálása, nyomon követése.
 • A projekt pénzügyi dokumentációjának naprakész vezetése, az adminisztráció ellenőrzése.
 • A projektköltségvetés analitikus vezetése, nyomonkövetése, a pénzügyi előrehaladás monitorozása.
 • Együttműködés a Dékáni Hivatal Tudománypolitikai és Tudományszervezési Csoportjával.
 • Rendszeres riportálás a kar vezetésének a projektek státuszáról, pénzügyi előrehaladásáról.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                  

Pályázati feltételek:

 • Főiskola /Egyetem,
 • pénzügyi vagy gazdasági felsőfokú végzettség
 • hazai és uniós pályázatok elszámolásában szerzett tapasztalat
 • pénzügyi területen szerzett gyakorlat
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • angol nyelv ismerete
 • SAP rendszer ismerete
 • költségvetési intézményben szerzett gazdasági-pénzügyi tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • precíz, pontos, önálló munkavégzés,
 • kiváló problémamegoldó készség,
 • csapatmunkára nyitott, együttműködő személyiség,
 • kiváló koordinációs és kommunikációs készség,
 • logikus, rendszerben való gondolkodás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza
 • az iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata
 • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Pedagógiai és Pszichológiai Kar részére a humanpolitika@ppk.elte.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A pályázat elbírálása a benyújtott dokumentumok értékelése és személyes interjúk alapján folyamatosan történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.elte.hu/allaspalyazatok – 2019. július 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>