Pályázati pénzügyi referens

2018. október 30.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal
Közgyűlési és Pénzügyi Iroda

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati pénzügyi referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.12.31-ig tartó közszolgálati jogviszony.     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Európai Uniós projekt pénzügyi vezetői feladatainak ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, gazdaságtudományi szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és mérlegképes könyvelő szakképesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelő szakképesítés,
 • 3 év pénzügyi-számviteli gyakorlat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz; 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; végzettséget, szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata; pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Molnár Zoltán megyei aljegyző nyújt, a 06-56-795-787 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Jász-NagykunSzolnok Megyei Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 59/2018. , valamint a munkakör megnevezését: pályázati pénzügyi referens.
 • Elektronikus úton Dr. Széplaki Judit részére a dr.szeplaki@jnszm.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen: megyei főjegyző, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.jnszm.hu – 2018. október 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelennek nyilvánítására. Kinevezés esetén 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 30.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>