Pályázati pénzügyi referens

2018. október 5.

Szent István Egyetem
Pályázatmenedzsment és Tudáshasznosítás Központ

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

pályázati pénzügyi referens (ügyvivő szakértő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.                     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A projekt elkülönített pénzügyi nyilvántartásának (SAP könyvelés) folyamatos követése, egyeztetése, ellenőrzése, szükség esetén átkönyvelések kezdeményezése. EPTK rendszer kezelése. Kifizetési kérelmek összeállítása, beküldése. Mérföldkőhöz kötött elszámolás esetén a szükséges alátámasztó- és háttérdokumentumok, számlák, bizonylatok összegyűjtése, rendszerezése, ellenőrzése, szükséges nyilatkozatok írása, az elszámolásra előírt határérték figyelemmel kísérése, betartatása. Folyamatos egyeztetés a projektmenedzserrel, projekt asszisztenssel, pénzügyi asszisztenssel, szükség esetén a társosztályok vezetőivel, munkatársaival, a projektben résztvevő egyéb személyekkel is. Konzorciumos projektek esetében rendszeres kapcsolattartás, egyeztetés a konzorciumi tagok pénzügyeseivel. Folyamatos kommunikáció a Támogató kapcsolattartójával. Változások esetén változásbejelentés összeállítása, EPTK rendszeren keresztül történő beküldése. Ellenőrzések esetén az ellenőrzésre való felkészülés, az ellenőrök által kért adatok, dokumentumok, táblázatok előzetes összeállítása, valamennyi projekthez kapcsolódó dokumentum kért rendszerben történő prezentálása. Adatszolgáltatásokhoz szükséges adatok összegyűjtése, egyeztetése, kimutatások készítése, táblázatok kitöltése. Projekt költségvetésének ismerete, az egyes költségvetési sorokra elszámolt és elszámolandó tételek folyamatos figyelemmel kísérése, egyeztetése, a még szabad keretek (azaz az egyes sorokra még elszámolható összegek) nyomon követése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, vagy főiskolai gazdasági területen szerzett végzettség,
 • Európai Uniós projektben szerzett legalább három éves szakmai tapasztalat,
 • MS Office szoftverek (Word, Outlook, Excel) felhasználói szintű ismetere,
 • Cselekvőképesség; büntetlen előélet,
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • „B” kategóriás jogosítvány,
 • Irányító Hatóságnál szerzett szakmai tapasztalat,
 • Felsőoktatási intézményben szerzett szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • Elemzőkészség, rendszerszemlélet, precizitás,
 • Proaktív attitűd.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél, bérigény megjelölésével,
 • Fényképes szakmai önéletrajz,
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. A büntetlen előéletre és a foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el,
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, amennyiben a pályázó végzettségét illetően idegen nyelvű okirattal (bizonyítvánnyal/oklevéllel) rendelkezik, abban az esetben a pályázónak intézkednie szükséges az adott képesítésnek az Oktatási Hivatalnál történő elismertetéséről, melyről bővebb információ az Oktatási Hivatal, Magyar Ekvivalencia és Információs Központja honlapján található,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kéri Andrea személyügyi referens nyújt, a 0628/522-000 1021 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton human@szie.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A SZIE Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • SZIE és NKI honlapja – 2018. szeptember 28.
 • SZIE hirdetőtábla – 2018. szeptember 28.
 • Profession.hu – 2018. szeptember 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A tárgy mezőben kérjük feltüntetni az pályázati azonosító számot SZIE-K/2956-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: pályázati pénzügyi referens (ügyvivő szakértő). Kérjük a jelentkezőket, ügyeljenek a mellékletek hiánytalan megküldésére. Munkáltató a pályázatok előzetes áttekintését követően dönthet akként, hogy a pályázót személyes megjelenésre nem hívja meg, illetve a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. A munkáltató fenntartja a jogot a pályázati kiírás visszavonására. Jelezzük, hogy csak azokkal a jelöltekkel vesszük fel a kapcsolatot, akiket személyes beszélgetésre kiválasztunk.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szie.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 28.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>