Pályázati pénzügyi osztályvezető

2020. május 18.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Gazdasági Igazgatóság
Pályázati Pénzügyi Osztály

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

megbízott osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 évig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pályázati és pénzügyi osztály hatékony működésének biztosítása és koordinálása. A támogatáskezelési feladatok ellátása során a pályázati konstrukciók teljeskörű pénzügyi lebonyolításában és ellenőrzésében való részvétel. Együttműködik a támogatási programokhoz kapcsolódó lebonyolítói, kezelő megállapodások megkötésében. A támogatások finanszírozásához szükséges források időben történő lehívásáról, támogatói okiratok kibocsátása során a pénzügyi ellenjegyzésről, támogatások folyósításáról, követeléskezeléshez kapcsolódó feladatok ellátásáról gondoskodik. Gondoskodik a lebonyolításra, kezelésre átvett pénzeszközök vonatkozásában a pénzügyi tranzakciók, bankszámlaforgalom nyilvántartásáról, rendezéséről, bankszámlakivonatok kezeléséről. Teljesíti a rendszeres és ad-hoc jellegű adatszolgáltatásokat a felügyeleti és külső ellenőrző szerv felé, gondoskodik a pályázati pénzügyi osztály munkafolyamatait érintő szabályzatok elkészítéséről és aktualizálásáról.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, gazdasági területen szerzett felsőfokú végzettség,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Büntetlen előélet és cselekvőképesség.
 • Magyar állampolgárság.
 • Vezetői koncepció.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Költségvetési szervnél pénzügyi területen szerzett – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
 • ForrásNet program felhasználói szintű ismerete – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Kincstári programok ismerete, pl.: e-Adat, KGR – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Érvényes mérlegképes könyvelői végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai életutat bemutató önéletrajz.
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adataiba a pályáztató betekinthet.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Pintér Szilvia részére a allaspalyazatok@emet.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.emet.gov.hu – 2020. május 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.emet.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. május 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>