Pályázati osztályvezető

2020. július 27.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pályázati osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.

Ellátandó feladatok:

A pályázati osztályvezető az önkormányzat által benyújtott, megnyert pályázatokkal kapcsolatos feladatok elvégzését szervezi és irányítja.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja az Önkormányzat által előkészítés alatt álló, benyújtott, és megvalósítandó hazai, EU-s és nemzetközi együttműködési pályázatok szakmai ellenőrzését, az azokhoz tartozó dokumentumok szakszerű és hiánytalan elkészítését. Együttműködik a Polgármesteri Hivatal társosztályaival, irányítja a hivatali osztályoktól a pályázatok elkészítéséhez és megvalósításához szükséges dokumentumok határidőben történő beszerzését. Szervezi és irányítja a Pályázati Osztály előterjesztéseinek elkészítését, a határozatok végrehajtását. A pályázatokat illetően kapcsolatot tart a Zuglói Vagyonkezelő Zrt.-vel, az önkormányzat intézményeivel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Képviselő-testület köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 23/2018. (IX.21.) rendelete és a Közszolgálati Szabályzat az irányadók.                   

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, egyetem,
 • Angol nyelv tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.
 • Legalább 3 év szakmai tapasztalat projektmegvalósítás területen.
 • Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.
 • Jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Legalább 1 év vezetői tapasztalat.
 • Pályázatkezelési rendszerek, felületek ismerete (FAIR, EBR42, ÖNEGM, EU Login, EMS, stb.)
 • Interreg, H2020, Széchenyi 2020 projektek megvalósításában való részvétel.
 • Közigazgatási/önkormányzati működésben szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • jó szervezőkészség,
 • önálló munkavégzés, precizitás,
 • terhelhetőség,
 • gyors lényeglátás, döntéshozás,
 • csapatmunka,
 • elkötelezettség, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdésében foglalt egységes adattartalommal, a megpályázott pozíció és a bérigény feltüntetésével.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata.
 • A Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdése szerinti, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Litavecz Anna humánpolitikai osztályvezető nyújt, a 06 70/709-3405 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a kért adatok és dokumentumok feltöltésével, valamint a pozíció megjelölésével a www.zuglo.hu (Hivatal-Karrier menüpont) oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor hat hónap próbaidő kikötésével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.zuglo.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 55 000,- forint.  A próbaidő alatt is biztosítunk cafeteria juttatást.  Korlátlan hívás- és internet-használatot biztosító mobiltelefon előfizetés.  Kollégáink egészségmegőrzése érdekében a kerületben ingyenes uszodahasználati lehetőség.  A Közszolgálati Szabályzat szerint esélyegyenlőségi szempontok alapján egyéni munkaidő-kedvezményt biztosítunk a család és a magánélet, valamint a munka egyensúlyban tartása érdekében.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zuglo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>