Pályázati osztályvezető

2019. március 11.

Kecskeméti Tankerületi Központ

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. $ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati osztályvezető

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony.                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Homokszem utca 3-5.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. sz. melléklet 47. pont: gazdálkodással kapcsolatos feladatkör

Ellátandó feladatok:

A Kecskeméti Tankerületi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 35. § (3) bekezdésében megjelölt feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hazai és Európai Uniós pályázatokkal kapcsolatos feladatkör a Kecskeméti Tankerületi Központ, valamint az általa fenntartott köznevelési intézmények vonatkozásában. A szervezeti egység munkájának szervezése, vezetése, ellenőrzése a jogszabályoknak, a szakmai követelményeknek, a belső irányítási eszközökben foglaltaknak megfelelően. A pályázati források felkutatásával, a pályázatok beadásával, a támogatási szerződések szerinti megvalósításával, elszámolásával és a fenntartási időszak alatti adatszolgáltatásával összefüggő feladatok irányítása, ellenőrzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, vagy egyetemi szintű közgazdász szakképzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Projekt lebonyolításában szerzett gyakorlat,
 • Pályázati területen szerzett vezetői tapasztalat,
 • Magas szintű kommunikációs és problémakezelési készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
 • Az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás az igénylésről,
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázatban közölt személyes adatokat a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •  Elektronikus úton Kecskeméti Tankerületi Központ részére a kecskemet@kk.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>