Pályázati (műszaki) referens

eupalyazatiportal.hu

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal. Jelentkezési határidő: 2019. október 4.

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal  

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati (műszaki) referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. november 1. napjától 2020. december 31-ig tartó közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8360 Keszthely, Fő tér 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I/32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködik az önkormányzat által benyújtott és elnyert hazai és európai uniós támogatású pályázatok sikeres megvalósításában. Irányítja és koordinálja a projektek engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítését és az azokhoz kapcsolódó beruházások kivitelezését. A beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárásokban történő közreműködés, a beszerzések műszaki támogatása, ajánlati kiírások elkészítésében való részvétel, helyszíni bejárások szervezése, közreműködés a kivitelezők kiválasztásában. A projektek terv szerinti megvalósulásának elérése, beruházások helyszíni nyomon követése különös tekintettel a műszaki tartalomra, költségvetésekre, határidőkre, megrendelői igényekre és érdekekre. Kapcsolattartás a tervezőkkel, külső szakértőkkel, kivitelezőkkel

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.         

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, környezetgazdálkodási, építész-, építőmérnök szakmacsoportokba tartozó szakképzettség vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és településfejlesztési, vidékfejlesztési, műszaki, környezetgazdálkodási felsőfokú szakképesítés,,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, műszaki szakterületen belüli további épületgépészeti vagy épületvillamossági szakirányú képesítés,
 • európai uniós beruházások megvalósításában műszaki területen szerzett tapasztalat, – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • műszaki ellenőri tevékenység vagy kivitelezői gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • útügyi hatósági és üzemeltetési feladatok ellátásában szerzett jártasság – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A feltételként előírt iskolai végzettséget tanúsító okirat(ok) és egyéb végzettségek, szakképesítések, nyelvvizsgák bizonyítványainak másolata.
 • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti önéletrajz.
 • Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).
 • A pályázó nyilatkozatai, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró/korlátozó gondnokság alatt, nem áll fenn munkaköri összeférhetetlenség, hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt nem áll, s hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárásban történő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető nyújt, a 06-83-505-550 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8360 Keszthely, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/19-14/2019. , valamint a munkakör megnevezését: pályázati (műszaki) referens .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálója: jegyző, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.keszthely.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtási határidejének leteltét követően a pályázati eljárásban – legfeljebb az elbírálás időpontjáig az erkölcsi bizonyítvány és nyilatkozatok kivételével – hiánypótlásra nincs lehetőség.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>