Pályázati menedzser

2019. augusztus 14.

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
NAIK Pályázatkezelési Osztály – Halászati Kutatóintézet 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pályázati menedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5540 Szarvas, Anna-liget utca 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

részvétel a hazai és nemzetközi támogatásokból megvalósuló projektek előkészítésében, benyújtásában; a pályázatokhoz kapcsolódó dokumentációk előkészítése, nyilvántartása, teljeskörű ügyintézése; adminisztratív dokumentációs feladatok ellátása a pályázatok beszámolóihoz és nyilvántartásához, adatszolgáltatások elkészítése; kapcsolattartás pénzügyi és pályázati kérdésekben a kiíró szervvel;• dokumentációs anyagok ellenőrzése pályázati szempontból.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés,
 • Szakmai tapasztalat pályázatírásban, menedzselésben;
 • Angol nyelvtudás;
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (szövegszerkesztés, adatkezelés);
 • Büntetlen előélet;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Pályázatkezelő felületek ismerete (EPTK, H2020);
 • Pályázatok elszámolásában szerzett többéves tapasztalat;
 • Pénzügyi területen végzett tevékenység vagy végzettség;
 • Angol nyelvtudás;

Elvárt kompetenciák:

 • Önálló, felelősségteljes, pontos munkavégzés,
 • Határozottság, rugalmasság,
 • Jó szintű megoldó képesség,
 • Kiváló szintű kommunikációs és együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz és motivációs levél;
 • Iskolai végzettséget, nyelvtudást és egyéb képesítéseket igazoló dokumentumok másolata;
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány az állás elnyerése esetén;
 • Nyilatkozat, melyben hozzájárul, hogy a pályázat anyagát és az ehhez kapcsolódó személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, kezelhetik;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bozánné Békefi Emese nyújt, a 06-30/955-5757 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Bozánné Békefi Emese részére a bekefi.emese@haki.naik.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók alkalmasságát a benyújtott pályázatok és személyes meghallgatás alapján értékeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • NAIK honlap – 2019. augusztus 6.
 • NAIK HAKI honlap – 2019. augusztus 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>