Pályázati koordinátor

2022. március 4.

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pályázati koordinátor

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hazai és uniós pályázatok figyelemmel kísérése, a lehetőségek vezetők felé tárása. A pályázatok megvalósításával kapcsolatos ütemtervek elkészítése, a szükséges intézkedési javaslatok összeállítása. Pályázatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatások, tájékoztatók, elszámolások elkészítése, felügyelete, ellenőrzése, dokumentálása. Közreműködés a pályázatok megvalósulásának ellenőrzésében. Folyamatos kapcsolattartás a belső és külső szervezetekkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 32/2016 (XII.20) önkormányzati rendelete, illetve a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal béren kívüli juttatások (Cafeteria) szabályzata rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, /egyetemi szintű gazdálkodási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; vagy érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés,
 • 6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Pályázati rendszerek ismerete, előkészítésben, projektek megvalósításában szerzett legalább 1-3 év s – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz 87/2019. (IV.23) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint
 • Motivációs levél
 • Az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását követően amennyiben az eredménytelen, a pályázati dokumentációt a pályázó részére a pályázat kiírója visszaküldje vagy megsemmisítse.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Jolán címzetes főjegyző nyújt, a 06-22-582-310 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8083 Csákvár, Szabadság tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSV/359/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Pályázati koordinátor.
 • Elektronikus úton Kiss Jolán címzetes főjegyző részére a titkarsag@csakvar.hu email címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményről legkésőbb a pályázat elbírálását követő 3 munkanapon belül tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. február 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>