Pályázati és pénzügyi előadó

2019. február 7.

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztály

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pályázati és pénzügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.   

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör I. besorolási osztály 1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör I. besorolási osztály

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködik a pályázatokkal kapcsolatos előterjesztések készítésében, a pályázati eljárások külső és belső lebonyolításában, gondoskodik az egyes eljárások megfelelő dokumentálásáról. Az eljárásokról beszámolókat, jelentéseket készít, figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat. A benyújtott pályázatokat menedzseli, rendszeresen információt ad a projekt előrehaladásáról. Pályázatokkal kapcsolatos pénzügyi feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezési az irányadók. rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
 • ASP-pénzügyi rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint
 • motivációs levél
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylésről szóló igazolás
 • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Nagy Éva jegyző nyújt, a 0625/273-036 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 98/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Pályázati és pénzügyi előadó.
 • Elektronikus úton Dr. Nagy Éva jegyző részére a jegyzo@pusztaszabolcs.hu e-mail címen keresztül
 • Személyesen: Dr. Nagy Éva jegyző, Fejér megye, 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről a polgármester egyetértésével a jegyző dönt. A közszolgálati jogviszony létesítésekor 6 hónapos próbaidő kerül kikötésre. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.pusztaszabolcs.eu – 2019. január 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pusztaszabolcs.eu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 15.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>