Pályázati-és közbeszerzési referens

2021. február 9.

Sárospataki Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pályázati-és közbeszerzési referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Rákóczi u 32.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A város fejlesztését szolgáló pályázatok megírása, fejlesztési programok kidolgozásában való részvétel. Pályázatok készítése kapcsán felmerülő adatgyűjtés, hivatalos dokumentumok beszerzése. Kapcsolattartás az önkormányzati intézményekkel, irányító hatóságokkal, megyei és regionális szervekkel. Pályázatok szakmai döntés előkészítésében való közreműködés. Közreműködés önkormányzati fejlesztési projektek tervezésében, szervezésében, lebonyolításában. Közbeszerzési szabályzat folyamatos aktualizálása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés,
 • Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi, szakképzettség.
 • A II. besorolási osztályban: Műszaki, gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közgazdasági, közszolgálati, gépészet, elektrotechnika-elektronika, informatika szakcsoportba tartozó szakképesítés.
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása a 2007. évi CLII. törvény alapján.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés,
 • Pályázatírás területén szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről,
 • A végzettséget és szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata,
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez,
 • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Vitányi Eszter jegyző nyújt, a 06/47-513-252 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Sárospataki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Rákóczi u 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SP/738/2021. , valamint a munkakör megnevezését: Pályázati-és közbeszerzési referens.
 • Személyesen: dr. Vitányi Eszter jegyző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Rákóczi u 32.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.sarospatak.hu – 2021. január 26.
 • Hegyalja Televízió Képújság – 2021. január 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A határozatlan idejű kinevezés első 6 hónapja próbaidő.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. január 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>