Pályázati és beruházási ügyintéző

2020. február 10.

Péceli Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati és beruházási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.        

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I. sz. melléklet 32. pontja szerinti település-, terület- és vidékfejlesztési, településüzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

1. Önkormányzati tulajdonú épületekkel, építményekkel, utakkal kapcsolatos pályázatok, beruházások előkészítése, összeállítása, lebonyolítása és pénzügyi elszámolása. 2. Projekt fenntartási jelentések elkészítése. 3. Kapcsolattartás a pályázati közreműködő szervezetekkel. 4. Irodavezetővel együttműködik a költségvetésben jóváhagyott feladatok végrehajtásában. 5. Elkészíti a bizottsági, képviselő-testületi előterjesztéseket, részt vesz a jelentések, adatszolgáltatások elkészítésében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) 4/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, műszaki területen szerzett szakirányú végzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Hasonló munkakörben – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Azonos területen szerzett legalább 3-5 év szakmai tapasztalat
 • Közigazgatási alapvizsga, vagy a kinevezéstől számított 2 éven belüli letételének vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz
 • Rövid motivációs levél
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum másolata
 • “A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ” résznél feltüntetett nyilatkozatok.
 • A végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Zoltán nyújt, a 06/28/662-129 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Péceli Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2119 Pécel, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/29-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: pályázati és beruházási ügyintéző.
 • Személyesen: Péceli Polgármesteri Hivatal jegyzői titkárságán zárt borítékban történő leadással, Pest megye, 2119 Pécel, Kossuth tér 1. I. emelet .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban szereplő valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. Kizárólag a pályázati feltételeknek megfelelő, érvényes pályázattal rendelkező pályázók kapnak lehetőséget személyes meghallgatásra. Az állás betöltéséről a Péceli Polgármesteri Hivatal jegyzője dönt a polgármester egyetértésével. A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Pécel Város Önkormányzatának honlapja (www.pecel.hu) – 2020. január 27.
 • Pécel Város Önkormányzatának hirdetőtáblája – 2020. január 27.
 • Pécel Hírek – 2020. február 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony tekintetében a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat részeként benyújtandó nyilatkozatok: nyilatkozat arról, hogy vállalja a közigazgatási alapvizsga kinevezéstől számított 2 éven belüli letételét (amennyiben azzal a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik), nyilatkozat arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázat elbírálásával összefüggő kezeléséhez hozzájárul, valamint nyilatkozat arról, hogy vállalja a 6 hónapos próbaidőt.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>