Pályázati, beruházási ügyintéző

2019. március 17.

Pellérdi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. $ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati, beruházási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7831 Pellérd, Fő tér 4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Európai Uniós és hazai források bevonásával megvalósuló projektek előkészítése, a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, hatósági engedélyek beszerzése, folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódóan tervezőkkel, kivitelezőkkel, hatóságokkal történő egyeztetés. Pályázati elszámolásokban való részvétel, információ nyújtás, monitoring jelentések, projekt fenntartási jelentések elkészítése. Közbeszerzési eljárásokban történő részvétel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • pályázati ügyintézésben, beruházások szervezésében, lebonyolításában szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III.20.) kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz, a végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dávor Lászlóné jegyző nyújt, a 72/587-910 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Pellérdi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7831 Pellérd, Fő tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P/901-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: pályázati, beruházási ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.pellerd.hu – 2019. március 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>