Pályázati asszisztens

2022. április 8.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Felsőoktatási Ipari Együttműködési Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázati asszisztens (2022/087)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2023.03.01-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A FIEK központ pályázatokhoz kapcsolódó adminisztratív feladatainak támogatása; általános és a munkairányító által kijelölt speciális feladatok ellátása:

 • Elnyert támogatások sikeres lebonyolításának és szabályos elszámolásának adminisztratív elősegítése,
 • Pályázatok pénzügyi beszámolójának elkészítése, szükséges nyomtatványok folyamatos vezetése, elszámoláshoz szükséges háttérdokumentáció összeállítása,
 • Kapcsolódó nyilvántartások vezetése, projektelőrehaladás nyomon követése, keretfigyelés,
 • Határidők és szabályzatok figyelése és a változások riportálása a vezetők felé,
 • Kapcsolattartás az Egyetem érintett szervezeti egységeivel. Pályázati projektek sikeres megvalósításának elősegítése,

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Humánpolitikai Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Egyetem,
 • Pályázati területen szerzett legalább 1-3 év pénzügyi gyakorlat
 • Felhasználói szintű MS Office ismeretek (Word, Excel)
 • Angol nyelv ismerete
 • Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén érvényes, 3 hónapnál nem régebbi a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §. (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása szükséges.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Pénzügyi/gazdasági végzettség
 • Projektmenedzsment tapasztalat
 • Felsőoktatási intézményben vagy egyébként központi költségvetésiszervnél szerzett szakirányú tapasztalat
 • Pályázat és projektkezelő rendszerek ismerete
 • Hazai vagy nemzetközi pályázatok kezelésében szerzett tapasztalat
 • Poszeidon, SAP, Fluenta rendszer ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • Együttműködés bonyolult, soktényezős feladatok esetén is,
 • Felelősségvállalás,
 • Határozottság,
 • Nagyfokú önállóság,
 • Pontosság, precizitás,
 • Kiváló kommunikációs készség,
 • Határidők pontos betartása,
 • Saját munka kiváló szervezése,
 • Önálló és csapatban történő munkavégzésre való képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Végzettséget tanúsító okirat(ok) hiteles másolata
 • Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@bme.hu email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatban foglalt és maradéktalanul beküldött dokumentumok fényében tekintjük érvényesnek a jelentkezést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.bme.hu/allaspalyazatok

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

- A felek közös döntése alapján a határozott idő meghosszabbítható. – A pozíció részmunkaidőben történő betöltésére is lehetőséget biztosítunk. – A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhető a fiek@bme.hu e-mail címen. – A pályázatokat elektronikus úton a FIEK szervezeti egység részére a fiek@bme.hu e-mail címre is kérjük megküldeni. – Jelentkezéskor a munkakör megnevezése mellett található azonosítószámot kérjük feltüntetni. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. március 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>