Ossza meg véleményét az EU-források jövőbeni felhasználásáról!

2020. június 3.

Bár az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről még tárgyalnak a tagállamok, a korábbi javaslatok szerint Magyarország 2021-2027 között mintegy 17-20 milliárd euró, vagyis közel 7 ezermilliárd Ft fejlesztési támogatásra számíthat az európai strukturális és beruházási alapokból. A koronavírus-járvány gazdasági és társadalmi hatásainak tompítása érdekében változhat ez az összeg. Az országnak a következő hónapokban kell kidolgozni, majd az Európai Bizottsággal megtárgyalnia a támogatás felhasználására vonatkozó terveket. A tárgyalásokat követően, várhatóan 2021-ben megkezdődhet a programok megvalósítása.

Milyen EU-forrásokról van szó?

A támogatás három forrásból érkezik, amelyek együtt európai strukturális és beruházási alapokként ismertek.

  • Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) a beruházásokat támogatja, és ebből mintegy 4 ezermilliárd Ft származhat. Ez gazdaságfejlesztésre, környezetvédelemre és energetikára, közlekedési és infokommunikációs kapcsolatok fejlesztésére, az emberierőforrás-fejlesztés infrastrukturális elemeire, illetve integrált helyi fejlesztésre használható.
  • Az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) az emberi erőforrások fejlesztését támogatja; az alapból közel 2 ezermilliárd Ft támogatásban részesülhet az ország. Ez foglalkoztatási, társadalmi befogadási, oktatási és egészségügyi célokra használható.
  • Végül a Kohéziós Alap kifejezetten nagy infrastrukturális beruházásokat támogat, és az alap révén közel ezermilliárd Ft támogatásban részesülhet az ország. Ezt környezetvédelemre és energetikára, valamint közlekedési kapcsolatok fejlesztésére lehet fordítani.

Mire tervezhetők az EU-források a 2021-2027-es időszakban?

A tervezés során szem előtt kell tartani azokat a támogatási szükségleteket, amelyeket a 2019. évi országjelentés (D melléklet) azonosított, az alábbi öt szakpolitikai célkitűzés alatt. Röviden összegezve:

  • Intelligensebb Európa“: a kutatási és innovációs kapacitások növelése és a fejlett technológiák elterjesztése, a kis- és középvállalkozások növekedésének és versenyképességének fokozása, valamint az intelligens szakosodáshoz kapcsolódó készségek fejlesztése. Emellett indokolt támogatni a digitalizáció előnyeinek kiaknázását is.
  • Zöldebb, karbonszegény Európa“: az energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások felhasználása, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a körforgásos gazdaságra való átállás előmozdítása. Emellett indokolt támogatni a fenntartható vízgazdálkodás előmozdítását, a biológiai sokféleség megőrzését, a városi zöld infrastruktúra fejlesztését és a szennyezés csökkentését is.
  • Jobban összekapcsolt Európa“: a fenntartható transzeurópai közlekedési hálózatok kialakítása és jobb elérhetősége, valamint a fenntartható városi mobilitás előmozdítása.
  • Szociálisabb Európa“: az oktatás minőségének és az oktatáshoz való hozzáférés egyenlőségének javítása, valamint a kirekesztett közösségek integrációja. Emellett indokolt támogatni a foglalkoztatáshoz való hozzáférést javítását, a nők munkaerőpiaci részvételének előmozdítását és az egészségügyi és tartós ápolási-gondozási szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását is. A támogatást indokolt a hátrányos helyzetű térségekre és csoportokra koncentrálni.
  • A polgárokhoz közelebb álló Európa“: Magas a támogatási szükséglet az integrált társadalmi, gazdasági, kulturális és környezeti fejlesztésre a városi és vidéki területeken is.

A fenti szabályokon és szempontokon túl Magyarországnak nagy szabadsága van a támogatás felhasználására vonatkozó tervek kidolgozásában.

Hogyan érvényesül a partnerség elve az EU-források tervezésében?

Az EU-forrásokra vonatkozó átfogó rendelet alapján a tagállamoknak a tervek kidolgozása során biztosítaniuk kell a partnerséget nem állami szereplőkkel is. A kormányzatoknak be kell vonniuk legalább a városi hatóságokat, a gazdasági és szociális partnereket, a releváns civil szervezeteket – különös tekintettel a környezetvédelem, a társadalmi befogadás, az alapvető jogok, a fogyatékosok jogai, a nemek közti egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség terén tevékenykedőket.

A partnerség biztosítása azt jelenti, hogy minden érdekeltet be kell vonni a tervezés kezdetétől. A partnerek bevonásáról részletes iránymutatást ad partnerségre vonatkozó európai magatartási kódex, amely a 2021-2027 időszakra is érvényes.

A partnereknek célszerű áttekinteni és megvitatni, hogy az általuk ismert szakterületen mik a legégetőbb kihívások, és európai uniós fejlesztési támogatással hogyan lehet a legeredményesebben reagálni ezekre a kihívásokra. A javaslatokban azt is meg lehet fogalmazni, hogy mit tartanak indokoltnak támogatni, és azt is, hogy mit csak feltételekhez kötötten. Tájékozódás céljából hasznos megnézni a jelenlegi operatív programokat(link is external).

 

Hogyan lehet javaslatokat benyújtani az EU-források tervezéséhez?

Az EU-források tervezésének koordinálásáért felelős Innovációs és Technológiai Minisztérium tervezi strukturált partnerségi konzultáció szervezését a későbbiek során, ugyanakkor a partnerség elve alapján indokolt addig is proaktívan kidolgozni és a Minisztériumnak eljuttatni a javaslatokat. Az átláthatóság biztosítása érdekében célszerű, hogy saját honlapjukon is közzé tegyék javaslataikat.

A javaslatok ezen túl, tájékoztatásul megküldhetők az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének is: COMM-REP-BUD-POLITICAL@ec.europa.eu(link sends e-mail).

A partnerséget és az együttműködést szem előtt tartva, az EU-források tervezésének elősegítése érdekében, az Európai Bizottság fenntartja a jogot, hogy a javaslatokat a felelős minisztériumokkal is megossza. Kérjük, hogy ennek ismeretében küldjék meg javaslataikat.

eu.hu