Nemzetközi szakreferens (programkoordinátor)

eupalyazatiportal.hu

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet. Jelentkezési határidő: 2014. március 5.

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
pályázatot hirdet

az Ifjúsági Igazgatóság szervezeti egységben
nemzetközi szakreferens (programkoordinátor)
munkakör betöltésére.

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet az Emberi Erőforrások Minisztériuma felügyelete alatt álló önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozik.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozott idejű, 2014. december 31-éig szóló közalkalmazotti jogviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkakör betöltője által ellátandó főbb feladat:

 • Gondoskodik a számára kijelölt alprogram keretében benyújtott pályázatok adminisztrációjáról, döntésre történő előkészítéséről, illetve kapcsolatot tart a pályázókkal. Az általa elvégzett munkafolyamatokat teljes körűen rögzíti a nyilvántartási rendszerben. 
 • Közreműködik az alprogram keretében pályázó szervezetek akkreditációjában és a programban résztvevő fiatalok képzésének megszervezésében. 
 • Kapcsolatot tart a Program pályázati szakértőivel az általa koordinált alprogram kapcsán, illetve közreműködik a szakértők kiválasztásában és továbbképzésében. 
 • Részt vesz a számára kijelölt alprogram keretében megvalósuló projektek helyszíni ellenőrzésében, az ellenőrzések megszervezésében. Közreműködik az alprogramok népszerűsítését elősegítő információs tevékenységek, képzések megszervezésében, lebonyolításában, módszertani és információs kiadványok kidolgozásában. 
 • Részt vesz a Program munkatervének és éves jelentésének, beszámolóinak elkészítésében. 
 • Részt vesz az alprogramhoz kapcsolódó nemzetközi találkozókon, valamint kezeli az alprogramhoz kapcsolódó külföldi megkereséseket

A munkakör betöltésének feltétele:

 • Felsőfokú végzettség
 • Felsőfokú angol nyelvtudás, írásban és szóban egyaránt 
 • MS Office irodai programok felhasználói szintű ismerete, 
 • Cselekvőképesség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet. 

A munkakör betöltéséhez szükséges tapasztalat, készségek, kompetenciák:

 • Az Fiatalok Lendületben Program vagy az Erasmus+ program ifjúsági fejezetének magas szintű ismerete 
 • Ifjúsági területen szerzett tapasztalat 
 • A nem formális tanulási módszerek ismerete 
 • Csapatszellem, kezdeményezőkészség, jó koordinációs készség, nagyfokú precizitás, terhelhetőség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Az FLP Iroda által koordinált ifjúsági képzéseken szerzett tapasztalat, youthpass tanúsítvány

A munkavégzés helye: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, XIII. Tüzér u. 33-35.

Illetmény, juttatások:

 • A besorolás az illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 257/2000. Korm. rendelet alapján 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó személyi adatait is tartalmazó, a szakmai életutat részletesen bemutató angol és magyar nyelvű szakmai önéletrajz, motivációs levél 
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megfelelő munkakörben történő foglalkoztatás esetén a munkáltató igazolása 
 • a végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata, 
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör a pályázat elbírálást követően azonnal betölthető. Nem létesíthető közalkalmazotti jogviszony olyan személlyel, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Elektronikusan – a szkennelt dokumentumok csatolásával – a gergely.mate@ncsszi.hu és az ervin.szabo@ncsszi.hu címre. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni: „Ifjúsági Igazgatóság, nemzetközi szakreferens (programkoordinátor) munkakör betöltésére vonatkozó pályázat”.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2014. március 5. 12.00 óra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 14.

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására is sor kerülhet. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 15 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. Az NCSSZI az egyenlő esélyeket tiszteletben tartó foglalkoztató.

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.ncsszi.hu honlapon érhető el.

További állások >>