Nemzetközi projektkoordinátor

2019. március 11.

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Stratégiai Iroda Projektkoordinációs Csoport

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. $ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

nemzetközi projektkoordinátor

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021. április 30-ig tartó közszolgálati jogviszony.          

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Gazdasági és üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • kapcsolatot tart a Projekt Vezetővel és a Projekt Menedzserrel;
 • képviseli Veszprém városát a projekt menedzsment munkájában;
 • kapcsolatot tart és felügyeli a területén dolgozó szakértőket, szakmai segítségnyújtással, adatszolgáltatással segíti a munkájukat;
 • helyi viszonylatú ügyek tekintetében segíti a Projekt Vezető és a Projekt Menedzser munkáját;
 • biztosítja, hogy elkészüljön az ELENA, az önkormányzat és más szervek felé szükséges beszámolók Veszprém városára vonatkozó része;
 • menedzseli az ESCO szerződéssel kapcsolatos helyi teendőket, helyi tárgyalásokat;
 • menedzseli a helyi érdekelteket;
 • biztosítja a projekt helyi kommunikációját

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat az irányadók.                 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi szakképzettség,
 • Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • nemzetközi projektek megvalósításában szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél – fényképes szakmai önéletrajz – iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Darida Zsuzsa nyújt, a 88/549-272 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Óváros tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ONK/109/2019 , valamint a munkakör megnevezését: nemzetközi projektkoordinátor.
 • Személyesen: Darida Zsuzsa, Veszprém megye, 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett önéletrajzokat előzetes szűrésnek vetjük alá. A legalkalmasabbnak tűnő jelölteket személyesen is meghallhatjuk. Minden jelentkezőt írásban értesítünk a pályázat eredményéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Napló – 2019. március 9.
 • Veszprémi7Nap – 2019. március 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.veszprem.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>